Nhận lắp hệ thống đặt chuông cửa có hình cho nhà riêng, chung cư, villa, công sở… CHÚ Ý: Hỗ trợ tối đa 16 nút bấm lobbyphone với 512 màn hình căn hộ/điện thoại bảo vệ CHÚ Ý: Mỗi indoor station ( màn hình căn hộ ) có thể gán đến 5 indoor extension ( […]

> View article